NetAcademia: CHFI – Computer Hacking Forensic Investigator

A tanfolyam betekintést nyújt a hallgatóknak a számítógépes bűncselekmények vizsgálatának ismereteibe. A vizsgálat egyes lépéseinek gyakorlati bemutatásán keresztül elsajátítható a legfontosabb, legelterjedtebb eszközök használata. A kurzus alatt a hallgatók megismerkednek az elterjedtebb operációs rendszerek forensic vizsgálattal kapcsolatos jellemzőivel, sajátosságaival, a kapcsolódó nemzetközi és hazai joggyakorlattal és törvényekkel, valamint a bírósági eljárások lépéseivel, folyamatával.

Szükséges előismeretek:

Javasolt a következők alapfokú ismerete

•Windows, Linux legalább felhasználói szinten

•TCP/IP hálózatok ismerete (TCP, UDP, http, DNS, Telnet, FTP, SMTP)

•Webes technológiák (HTML, JavaScript, AJAX)

A tanfolyam elvégzésével szerezhető képességek

•Incidens reagálás alapjai

•Forensic pillanatkép készítés

•Windows, Linux elemzése elterjedt eszközökkel

•Mobil eszközök elemzése elterjedt eszközökkel

•A témával kapcsolatos jogi ismeretek

•Forensic vizsgálatokkal kapcsolatos vállalati szabályozások kialakításának ismerete

A tanfolyam tartalma

1. Computer forensic a napjainkban

Incidens reagálás

Computer Security Incident Response Team

Szerepkörök incidens reagálás során

Helyszín kezelése, dokumentálása

Bizonyítékok begyűjtése, lefoglalása, szállítása

Incidens reagálási politika

Adattárolók

Merevlemezek

Optikai adattárolók

Flash mermóriás adattárolók

2. Windows és Linux forensic vizsgálata

Windows forensic vizsgálata

Állományrendszerek

„Illékony” információk lekérdezése

Memória analízis

Registry

Event log

Internet használat

Windows, mint forensic platform

Linux forensic vizsgálata

Állományrendszerek

„Illékony” információk lekérdezése

Napló állományok vizsgálata

Internet használat

Linux, mint forensic platform

3. Elektronikus levelezés, multimédia, hálózat vizsgálata

Elektronikus levelek, levelezés vizsgálata

Multimédia állományok vizsgálata

File carving

Hálózati forgalom vizsgálata

TCP/IP alapok

IDS/IPS rendszerek

Hálózati eszközök vizsgálata

Cisco routerek

4. Mobil eszközök és specifikus támadások vizsgálata

Mobil eszközök vizsgálata

iPod

Blackberry

PDA eszközök

Specifikus támadások vizsgálata

Webes támadások

Cross-Site Scripting /CSS, XSS/

Cross-Site Request Forgery /CSRF/

Parameter tampering

SQL injection

Directory traversal

Buffer overflow

Denial of Service /DoS/

5. Nemzetközi és hazai törvények, forensic vizsgálatok feltételeinek megteremtése a vállalatoknál

Nemzetközi és hazai jogi gyakorlat, törvények

Nemzetközi és hazai bírósági eljárások folyamata, lépései

Forensic vizsgálatok feltételeinek megteremtése a vállalatoknál

A tanfolyam megrendelhető időpontja: jún. 04. 

A tanfolyam megrendeléséhez kérjük, kattintson a fenti dátumra!

Ára: 590 000 Ft +ÁFA

A tanfolyamhoz szakképzési támogatás igényelhető.

NetAcademia: CHFI – Computer Hacking Forensic Investigator.

Enhanced by Zemanta

Vélemény, hozzászólás?